Bez záznamu!

Facebook
Magazín za obzorem
Otazníky života
Spojeni srdci

Projekt Žít naplno

Co se děje?
Rozhodli jsme se nabídnout veřejnosti několik osvětových akcí a přednášek. Akce jsou zaměřeny na zdravotní prevenci, mezilidské vztahy a duchovní otázky. Tyto oblasti se dotýkají našeho běžného života a většina z nás touží prožívat všechno, o co se zajímáme, naplno. Proto jsme to celé jednoduše nazvali: Žít naplno.

Kdo to dělá?
Oslovili jsme několik organizací jako je spolek Život a zdraví, nebo spolek Maranatha a ti pozvali do Zlína a Vsetína dobrovolníky a nadšence z celé republiky, kteří chtějí trávit svůj čas s druhými lidmi. Některé z nich potkáte na ulici při propagaci NEW START programu, někteří Vám hodí do schránky letáček, někteří zazvoní u Vašich dveří a nabídnou Vám knížku a jiní Vás budou provázet při přednáškách.

Projekt „Žít naplno" pro Vás připravuje a organizuje spolek Maranatha z.s. a sbory CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE ve Zlíně a ve Vsetíně.

Pokud o nás ještě mnoho nevíte, dovolte nám, abychom se krátce představili:
Jako adventisté sedmého dne jsme protestantskou církví, která se cítí být součástí velké rodiny všech upřímných křesťanů, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši. Jsme celosvětovým společenstvím, ke kterému se hlásí více než 18 miliónů lidí ze všech koutů světa. V České republice, kde naše církev aktivně působí již více než sto let, je nás asi 10 tisíc.

Maranatha z.s. je křesťansky orientovaný spolek. Byl založen jako občanské sdružení v roce 2002 jako odpověď na konkrétní duchovní potřeby jedinců, církevní i mimocírkevní společnosti. Jeho cílem je poskytovat možnosti poznání věčných životních hodnot a jejich praktického využití. Spolek podporuje a řídí projekty související s celkovým rozvojem lidské osobnosti, těla i ducha u nás a v zahraničí.

Více o Maranatha z.s. najdete na www.maranatha.cz